Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
STUDIA: Analityka medyczna | Bioinynieria | Biologia | Biotechnologia | Chemia | Dietetyka | Kosmetologia | Lenictwo | Medycyna | Mikrobiologia | Neurobiologia | Ochrona rodowiska | Rolnictwo | Weterynaria | Zootechnika
 
 
NEUROBIOLOGIA na Uniwersytecie Jagielloskim
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)-stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30

Limit miejsc w kadej grupie: kandydatw ze star matur i kandydatw z now matur (w tym z nowa matur 2002 i matur IB) bdzie wypeniony zgodnie z uzyskan punktacj, z zachowaniem zasady proporcjonalnoci.

Kandydaci, ktrzy zdawali now matur
1. Przy rekrutacji bd brane pod uwag wyniki tylko zewntrznej czci egzaminu maturalnego; 2. Do postpowania kwalifikacyjnego bd dopuszczeni wycznie kandydaci zdajcy biologi i chemi na poziomie rozszerzonym; 3. Ocenie procentowej wynikw egzaminu maturalnego przypisane bd punkty rwne procentom, na przykad 50% = 50 punktw; 4. Punkty uzyskane za przedmioty obowizkowe: jzyk polski i jzyk obcy nowoytny (poziom dowolny) – maj przypisany wspczynnik 1; 5. Pozostae przedmioty zdawane wycznie na poziomie rozszerzonym maj przypisane okrelone wspczynniki wedug nastpujcego schematu: biologia i chemia – 2, fizyka z astronomi, informatyka i matematyka – 1, pozostae przedmioty – 0,5; 6. Punkty uzyskane za egzamin mnoymy przez odpowiedni wspczynnik; 7. Punkty uzyskane za wszystkie przedmioty sumuje si.

Kandydaci, ktrzy zdawali star matur
1. Kady przedmiot z egzaminu dojrzaoci i ze wiadectwa ukoczenia szkoy redniej bdzie mia przypisany wspczynnik wedug nastpujcego schematu: grupa I – biologia i chemia – wspczynnik 2; grupa II – matematyka, jzyk polski, jzyk obcy, fizyka z astronomi, informatyka, geografia – wspczynnik 1; grupa III – pozostae przedmioty z wyjtkiem religii, etyki oraz wychowania fizycznego – wspczynnik 0,5. Fakultety z danego przedmiotu z ocen bd miay przypisany taki sam wspczynnik jak dany przedmiot. Jeeli kandydat zwolniony by ze zdawania jzyka obcego na maturze na podstawie certyfikatu, ocena wedug certyfikatu bdzie przeliczana nastpujco: jzyk angielski: A – celujcy, B – bardzo dobry, C – dobry, D - dostateczny, E – dopuszczajcy; pozostae jzyki obce – wg zasad obowizujcych w Jagielloskim Centrum Jzykowym; 2. Wyliczona zostanie rednia waona z ocen pomnoonych przez wspczynnik opisany w punkcie 1 (licznik = suma ocen pomnoonych przez wspczynniki; mianownik = suma wartoci wspczynnikw) niezalenie ze wiadectwa dojrzaoci i matury, a nastpnie obie rednie bd sumowane. W przypadku wiadectwa ukoczenia szkoy brane bd pod uwag wszystkie przedmioty wraz z fakultetami z ocen, lecz bez przedmiotw dodatkowych, wyodrbnionych w czci wiadectwa „zajcia edukacyjne dodatkowe”. W przypadku matury rednia wyliczana bdzie z wszystkich ocen z egzaminu pisemnego i ustnego.

Kandydaci, ktrzy zdawali matur midzynarodow (IB)
Osoby, ktre zdaway matur IB (kwalifikacja w zwykym trybie): uzyskane punkty SL i HL zostan przeliczone na skal procentow wg zasady: 7 – excellent (doskonay, celujcy) 100; 6 – very good (bardzo dobry) 85; 5 - good (dobry) 70; 4 – satisfactory (dostateczny) 50; 3 – mediocre (mierny) 30.
Osoby z dyplomem matury IB z przedmiotw nieobjtych programem nauczania w systemie „midzynarodowej matury”: kandydaci bd kwalifikowani na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu objtego postpowaniem kwalifikacyjnym, ktrego brakuje im na wiadectwie maturalnym.

Kandydaci, ktrzy zdawali pozostae typy matur
Kandydaci bd kwalifikowani na podstawie egzaminu z zakresu przedmiotu objtego postpowaniem kwalifikacyjnym, ktrego brakuje im na wiadectwie maturalnym.

 
     

neurobiologia w KrakowieGrupy przedmiotw nauczanych na neurobiologii

Przedmioty ksztacenia oglnego:
-  Filozofia
-  Jzyk angielski
-  Technologia informacyjna
-  Wychowanie fizyczne

Przedmioty podstawowe:
-  Biologia komrki
-  Biochemia
-  Biofizyka
-  Chemia oglna i nieorganiczna
-  Chemia organiczna
-  Ewolucjonizm
-  Genetyka
-  Statystyka

Przedmioty kierunkowe:
-  Anatomia czowieka
-  Chronobiologia
-  Genetyka molekularna
-  Midzy biologi a medycyn
-  Mzgowe mechanizmy funkcji psychicznych
-  Neurobiologia emocji
-  Neuroendokrynologia
-  Neurofarmakologia
-  Neurofizjologia komrkowa
-  Neurofizjologia systemw
-  Neuroimmunologia I
-  Neuropsychologia pamici i uczenia si
-  Neuropsychologia poznawcza
-  Oglna fizjologia zwierzt
-  Podstawy zoologii I
-  Podstawy zoologii II
-  Psychologia ewolucyjna
-  Rozwj ukadu nerwowego
-  Techniki mikroskopowe w neurobiologii I
-  Techniki neuroanatomiczne
-  Wprowadzenie do neurobiologii
-  Wprowadzenie do psychofizjologii
-  Wprowadzenie do psychologii
-  Proseminarium
-  Pracownia licencjacka

forum studenckie