Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w Katowicach


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  • Wydział: Wydzia? Lekarski w Katowicach
  • Kierunek: Medycyna
  • Typ:
  • Limit:
  • Adres: Dzia? d/s Studiów i Studentów tel. 032 208-35-07
  • Strona www: www.slam.katowice.pl/page.php?322
  • Informacje: Kandydaci z now? matur? b?d? rekrutowani je?li ?wiadectwo maturalne b?dzie obejmowa?o w zakresie rozszerzonym biologi?, chemi? i fizyk? z astronomi?.