Akademia Medyczna w Warszawie w Warszawie


Akademia Medyczna w Warszawie

 • Wydział: I Wydzia? Lekarski
 • Kierunek: Medycyna
 • Typ:
 • Limit:
 • Adres: ul. ?wirki i Wigury 61, pok. 208
  02-091 Warszawa
  tel.: (0-22) 572 02 08
 • Strona www: www.amwaw.edu.pl/~hreband/rekrut2006/
 • Informacje: Kandydaci, którzy uzyskali ?wiadectwo maturalne nowa matura lub matur? EB, b?d? kwalifikowani na podstawie sumy wyników z zewn?trznych egzaminów maturalnych z biologii, chemii (arkusz II) oraz fizyki z astronomi? (arkusz I).