Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
STUDIA: Analityka medyczna | Bioinynieria | Biologia | Biotechnologia | Chemia | Dietetyka | Kosmetologia | Lenictwo | Medycyna | Mikrobiologia | Neurobiologia | Ochrona rodowiska | Rolnictwo | Weterynaria | Zootechnika

Lenictwo na studiach w Polsce
praca dla lenikaAbsolwent lenictwa posiada wiedz niezbdn dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki lenej i ochrony rodowiska, a take dotyczc projektowania, urzdzania, organizowania i zarzdzania gospodarstwem lenym zgodnie z zasadami ochrony rodowiska i prawami przyrody. Umie planowa i organizowa produkcj szkkarsk, hodowl oraz ochron lasu przed zagroeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowcw lenych oraz wykorzystywania lasu do celw owieckich. Absolwent jest przygotowany do: sporzdzania i realizacji planw gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inynierskiego nad wykonawstwem prac lenych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.


 

LENICTWO - studia I stopnia

 
     
     
 

LENICTWO - studia II stopnia