Politechnika Gdańska w mieście Gda?sk


Politechnika Gdańska

 • Wydział: Wydzia? Chemii
 • Kierunek: Biotechnologia
 • Typ: in?ynier
 • Limit: 120
 • Adres: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gda?sk
  tel.: 0-58/347 13 45
  fax: 0-58/347 23 40
  e-mail: dzknt@pg.gda.pl
 • Strona www: rekrutacja.pg.gda.pl/?doc=159
 • Informacje: Podstaw? przyj?cia kandydata jest konkurs ?wiadectw. Klasyfikuje si? do niego dwa spo?ród trzech najkorzystniejszych przedmiotów, z których suma punktów jest najwi?ksza:

  ► matematyka: 1 x (0,4 x wynik z poziomu podstawowego + 0,6 x wynik z poziomu rozszerzonego)

  ► fizyka i astronomia lub chemia lub biologia: 0,8 x (0,4 x wynik z poziomu podstawowego + 0,6 x wynik z poziomu rozszerzonego)

  ► j?zyk obcy nowo?ytny: 0,5 x (0,4 x wynik z poziomu podstawowego + 0,6 x wynik z poziomu rozszerzonego)

  ► Liczba punktów do zdobycia w konkursie ?wiadectw na studia pierwszego stopnia

  ► Matematyka - 100 punktów

  ► Fizyka i astronomia, chemia lub biologia - 80 punktów

  ► J?zyk obcy nowo?ytny - 50 punktów

  Maksymalna liczba punktów do zdobycia w konkursie, uzyskana z dwóch przedmiotów - 180 punktów