Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Wydział: Studia mi?dzywydzia?owe
 • Kierunek: Biotechnologia
 • Typ: in?ynier
 • Limit: 60
 • Adres: ul.Nowoursynowska 166;
  02-787 Warszawa
  tel. (+22) 593 10 20
  fax.(+22) 593 10 39
  e-mail: bss@sggw.pl
 • Strona www: bss.sggw.pl
 • Informacje: punkty SGGW= 0,4 x poziom podstawowy + 0,6 x poziom rozszerzony