Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
STUDIA: Analityka medyczna | Bioinynieria | Biologia | Biotechnologia | Chemia | Dietetyka | Kosmetologia | Lenictwo | Medycyna | Mikrobiologia | Neurobiologia | Ochrona rodowiska | Rolnictwo | Weterynaria | Zootechnika

Biotechnologia na studiach w Polsce
praca dla biotechnologaCelem kształcenia na kierunku biotechnologia jest wszechstronna edukacja studentów w zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz zdobycie gruntownej wiedzy biologicznej. Absolwent kierunku biotechnologia jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w nowoczesnych laboratoriach biologicznych, medycznych, biochemicznych, związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

Biotechnologia jest przyszłościowym kierunkiem. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny nauki. Pojawiają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach naszego życia.


 

BIOTECHNOLOGIA - studia I stopnia

 
     
Akademia im. Jana Dugosza w Czstochowie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
Collegium Medicum w Bydgoszczy
Politechnika ?l?ska w Gliwicach
Politechnika ?dzka
Politechnika Gdaska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wroc?awska
Szko?a G?wna Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet ?l?ski w Katowicach
Uniwersytet ?dzki
Uniwersytet Gda?ski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagiello?ski
Uniwersytet Jagiello?ski
Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeci?ski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i J?drzeja ?niadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wroc?awski
Wy?sza Szko?a Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Bia?ymstoku
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
     
 

BIOTECHNOLOGIA - studia II stopnia

 
Akademia im. Jana Dugosza w Czstochowie
Politechnika Gdaska
Szko?a G?wna Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet ?l?ski w Katowicach
Uniwersytet Gda?ski
Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu