Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
STUDIA: Analityka medyczna | Bioinżynieria | Biologia | Biotechnologia | Chemia | Dietetyka | Kosmetologia | Leśnictwo | Medycyna | Mikrobiologia | Neurobiologia | Ochrona środowiska | Rolnictwo | Weterynaria | Zootechnika

 Biologia na studiach w Polsce
praca dla biologaCelem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozumienia i interpretowania zjawisk zachodzących na różnych poziomach organizacji biologicznej.

Program studiów obejmuje przedmioty z następujących dyscyplin naukowych: anatomia człowieka, biochemia, biofizyka, biogeografia, biologia komórki, biologia rozwoju, botanika ogólna i systematyczna, chemia, ekologia ogólna, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt i człowieka, genetyka ogólna i populacyjna, hydrobiologia, mechanizmy ewolucji, metody matematyczne w biologii, mikrobiologia ogólna i środowiskowa, ochrona przyrody, zoologia...

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego, redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.


 

BIOLOGIA - studia I stopnia

 
     
Akademia ?wi?tokrzyska w Kielcach
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
Akademia Podlaska w Siedlcach
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Akademia Rolnicza w Lublinie
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Szko?a G?ówna Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet ?l?ski w Katowicach
Uniwersytet ?ódzki
Uniwersytet Gda?ski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagiello?ski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie
Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeci?ski
Uniwersytet Zielonogórski
     
 

BIOLOGIA - studia II stopnia

 
Uniwersytet Opolski