Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
STUDIA: Analityka medyczna | Bioinynieria | Biologia | Biotechnologia | Chemia | Dietetyka | Kosmetologia | Lenictwo | Medycyna | Mikrobiologia | Neurobiologia | Ochrona rodowiska | Rolnictwo | Weterynaria | Zootechnika

 Biologia na studiach w Polsce
praca dla biologaCelem studiw jest przygotowanie absolwentw do rozumienia i interpretowania zjawisk zachodzcych na rnych poziomach organizacji biologicznej.

Program studiw obejmuje przedmioty z nastpujcych dyscyplin naukowych: anatomia czowieka, biochemia, biofizyka, biogeografia, biologia komrki, biologia rozwoju, botanika oglna i systematyczna, chemia, ekologia oglna, fizjologia rolin, fizjologia zwierzt i czowieka, genetyka oglna i populacyjna, hydrobiologia, mechanizmy ewolucji, metody matematyczne w biologii, mikrobiologia oglna i rodowiskowa, ochrona przyrody, zoologia...

Absolwenci mog podj prac w placwkach naukowo-badawczych, szkolnictwie, jednostkach zajmujcych si ochron i rekultywacj rodowiska, orodkach hodowli rolin i zwierzt, administracji pastwowej i samorzdowej, placwkach zajmujcych si restrukturyzacj i przestrzennym zagospodarowaniem obszarw wiejskich, orodkach doradztwa rolniczego, redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.


 

BIOLOGIA - studia I stopnia

 
     
Akademia ?wi?tokrzyska w Kielcach
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
Akademia Podlaska w Siedlcach
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Akademia Rolnicza w Lublinie
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Szko?a G?wna Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet ?l?ski w Katowicach
Uniwersytet ?dzki
Uniwersytet Gda?ski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagiello?ski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie
Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeci?ski
Uniwersytet Zielonogrski
     
 

BIOLOGIA - studia II stopnia

 
Uniwersytet Opolski