Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
STUDIA: Analityka medyczna | Bioinynieria | Biologia | Biotechnologia | Chemia | Dietetyka | Kosmetologia | Lenictwo | Medycyna | Mikrobiologia | Neurobiologia | Ochrona rodowiska | Rolnictwo | Weterynaria | Zootechnika

 Biologia na studiach w Polsce
praca dla biologaCelem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozumienia i interpretowania zjawisk zachodzących na różnych poziomach organizacji biologicznej.

Program studiów obejmuje przedmioty z następujących dyscyplin naukowych: anatomia człowieka, biochemia, biofizyka, biogeografia, biologia komórki, biologia rozwoju, botanika ogólna i systematyczna, chemia, ekologia ogólna, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt i człowieka, genetyka ogólna i populacyjna, hydrobiologia, mechanizmy ewolucji, metody matematyczne w biologii, mikrobiologia ogólna i środowiskowa, ochrona przyrody, zoologia...

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego, redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.


 

BIOLOGIA - studia I stopnia

 
     
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
Akademia Podlaska w Siedlcach
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Akademia Rolnicza w Lublinie
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Akademia witokrzyska w Kielcach
Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet Gdaski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet dzki
Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocawiu
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciski
Uniwersytet lski w Katowicach
Uniwersytet Zielonogrski
     
 

BIOLOGIA - studia II stopnia

 
Uniwersytet Opolski